Till startsidan
EN DOKUMENTATION AV VERKSAMHETERNA INOM FOLKETS PARK, FOLKETS HUS OCH BYGDEGÅRDARNA I ÖREBRO LÄN
Fritextsökning
Folkpark.nu /Nyheter på folkpark.nu

2011-04-12
Uppdaterat sidorna om Ställdalens Folkets hus och Ställdalens Folkets Park.

2011-02-24
Uppdaterat sidan om Kopparbergs Folkets hus.

2009-12-30
Uppdaterat sidan om Laxå Folkets Park.

2008-12-11
Uppdaterat sidan om Ställbergs Folkets hus.

2008-11-21
Uppdaterat sidan om Kumla Folkets hus.

2008-03-07
Uppdaterat sidan om Immetorps Föreningshus.

2007-12-20
Uppdaterat sidan om Degerfors Folkpark.

2007-11-27
Lagt ut en ny sida om Askersunds Folkets hus.

2007-07-06
Uppdaterat sidan om Hallsbergs Folkets hus.

2007-06-13
Uppdaterat sidorna om Immetorps Föreningshus, Åtorps Folkets Park och Loka Folkets Park.

2007-06-01
Lagt ut en ny sida om Kopparbergs Folkpark.

2007-03-27
Uppdaterat sidorna om Frövi Folkets hus och Hallsbergs Folkets hus.

2007-02-15
Uppdaterat sidan om Bygdegården Björneborg.

2006-08-04
Lagt ut en ny sida om Vanneboda Folkets hus.

2006-07-20
Uppdaterat sidan om Lindesbergs Folkets hus.

2006-07-19
Uppdaterat sidan om Zinkgruvans Folkets hus.

2006-07-07
Uppdaterat sidan om Östansjö Folkets hus.

2006-05-10
Uppdaterat startsidan för folkets hus.

2006-04-21
Uppdaterat sidorna om Lindesbergs Folkets hus, Guldsmedshyttans Folkets hus, Ställdalens Folkets Park, Degerfors Folkpark, Edbergs bygdegård och Grönbo bygdegård.

2006-03-08
Uppdaterat sidan om Vasselhyttans bygdegård och Frövi Folkets hus.

2006-03-02
Uppdaterat sidan om Hallsbergs Folkets hus.

2006-02-27
Uppdaterat sidan om Bångbro Folkets Park.

2005-08-23
Uppdaterat sidan om Lindesbergs Folkets hus.

2005-07-28
Uppdaterat sidan om Lännäs Folkets hus.

2005-07-27
Lagt ut en ny sida om Nora Folkets hus.

2005-07-26
Lagt ut nya sidor om Karlskoga Folkets hus och Löa bygdegård samt uppdaterat sidorna om Hällefors Folkets hus och Hammarns Folkets hus

2005-07-22
Lagt ut nya sidor om Hällefors Folkets hus och Hammarns Folkets hus samt uppdaterat sidorna om Loka Folkets hus, Rockesholms Folkets hus, Sikfors Folkets hus och Rockesholms Folkets Park.

2005-07-21
Lagt ut en ny sida om Kumla Folkets hus samt uppdaterat sidorna om Kumla Folkets Park och Stribergs Folkets hus.

2005-07-20
Lagt ut nya sidor om Vretstorps Folkets hus, Axbergs bygdegård och Järnboås bygdegård.

2005-07-19
Lagt ut en ny sida om Bygdegården Sveaborg samt uppdaterat sidorna om Finnfalls bygdegård, Bygdegården Björneborg och Vasselhyttans bygdegård.

2005-07-18
Lagt ut en ny sida om Rya bygdegård samt uppdaterat sidorna om Hörkens bygdegård och Vallby bygdegård.

2005-07-15
Lagt ut en ny sida om Nyckelby bygdegård samt uppdaterat sidorna om Nora Folkets Park och Hardemo bygdegård.

2005-07-14
Lagt ut en ny sida om Järlegården samt uppdaterat sidorna om Röfors Folkets hus och Röfors Folkets Park.

2005-07-13
Lagt ut nya sidor om Bygdegården Stribergs Folkets hus och Gällersta Forngård samt uppdaterat sidan om Edsbergs bygdegård.

2005-07-08
Lagt ut en ny sida om Järle Folkets Park.

2005-07-07
Lagt ut nya sidor om Klacka-Lerbergs Folkets hus och Klacka-Lerbergs Folkets Park.

2005-07-06
Lagt ut en ny sida om Stribergs Folkets hus samt uppdaterat sidan om Stribergs Folkets Park.

2005-07-05
Lagt ut en ny sida om Degerfors Folkets hus.

2005-07-04
Uppdaterat sidorna om Bångbro Folkets hus, Kedjeåsens Folkets Park, Almby Folkets hus och startsidan för folkparkerna samt lagt ut en ny sida om Hörkens Folkets Park.

2005-06-23
Uppdaterat sidorna om Pershyttans Folkets hus, Askers bygdegård, Lindesbergs Folkets hus, Finnåkers bygdegård, Kräcklinge bygdegård, Kumla Folkets Park samt lagt ut en ny sida om Vallby bygdegård.

2005-04-04
Uppdaterat sidan om Hallsbergs Folkets park.

2005-03-30
Uppdaterat sidan om Guldsmedshyttans Folkets hus.

2005-03-29
Uppdaterat sidan om Hallsbergs Folkets hus.

2005-03-16
Uppdaterat sidan om Kumla Folkets Park.

2005-03-01
Lagt ut en ny sida om Nytorps bygdegård.

2005-02-25
Uppdaterat sidan om Frövi Folkets Park.

2005-02-18
Uppdaterat sidan om Svartå Folkets Park samt startsidan för bygdegårdarna.

2005-02-15
Uppdaterat sidan om Lännäs bygdegård.

2005-01-28
Uppdaterat sidan om Bångbro Folkets Park.

2004-12-09
Uppdaterat sidorna om Mosås Folkets Park, Bygdegården Björneborg i Stora Mellösa och Gilleslokalen i Råby.

2004-12-03
Lagt ut nya sidor om Åmmebergs Folkets hus och Zinkgruvans Folkets hus samt uppdaterat sidan om Kopparbergs Folkets hus.

2004-11-17
Uppdaterat sidan om Bygdegården Björneborg i Stora Mellösa.

2004-11-01
Uppdaterat sidorna om Degerfors Folkpark och Bångbro Folkets Park.

2004-10-18
Lagt ut en ny sida om Vinöns bygdegård.

2004-10-15
Lagt ut en ny sida om Loka Folkets Park samt uppdaterat sidan om Loka Folkets hus.

2004-10-14
Lagt ut nya sidor om Hallsbergs Folkets hus och Hallsbergs Folkets Park.

2004-10-08
Uppdaterat sidorna om Sävsjöns bygdegård, Finnåkers bygdegård och Dalkarlsbergs Folkpark samt startsidan för folkets hus.

2004-10-06
Lagt ut en ny sida om Åtorps Folkets hus samt uppdaterat sidorna om Kedjeåsens Folkets Park och Nysunds Folkpark.

2004-10-05
Lagt ut en ny sida om Karlsdals Folkets Park samt uppdaterat sidorna om Dalkarlsbergs Folkpark, Flottnäsets festplats och Immetorps Föreningshus.

2004-10-04
Uppdaterat sidan om artisten Mille Carlson.

2004-09-27
Uppdaterat sidorna om Karlsdals Folkets hus och Stjärnfors Folkets hus.

2004-09-23
Uppdaterat sidan om Frövi Folkets hus.

2004-09-20
Uppdaterat sidorna om Östansjö Folkets hus, Svartå Folkets hus och Karlsdals Folkets hus.

2004-09-17
Lagt ut nya sidor om artisterna Lydia Hedberg (Bergslagsmor), Frithiof Hedvall, Tyra Hector, Dag Westberg, Emy Höglund och Hector El Neco.

2004-09-16
Lagt ut en ny sida om Kedjeåsens Folkets Park.

2004-09-15
Lagt ut nya sidor om artisterna Kalle Larsson och Fritz Adelly.

2004-09-14
Lagt ut nya sidor om artisterna Anders Hellquist, Thyra Bånge och Hilma Hedin.

2004-09-13
Lagt ut nya sidor om artisterna Gustav Fonander, Oscar Svanlund och Frej Rosén.

2004-08-06
Lagt ut en ny sida om Edsbergs bygdegård samt uppdaterat sidorna om Stribergs Folkets Park och sidan om folkparksartister.

2004-08-05
Lagt ut nya sidor om artisterna Calle Johansson, Anna Larsson och Thor Florentin samt uppdaterat sidorna om Skånska Lasse och Rockhammars Folkets hus.

2004-08-04
Lagt ut en ny sida om Bångbro-Stina samt uppdaterat sidan om Svartå Folkets Park.

2004-08-03
Lagt ut en ny sida om Stribergs Folkets Park samt uppdaterat sidorna om Vretstorps Folkets Park, Östansjö Folkets Park, Garphyttans Folkets Park, Mosås Folkets Park, Bångbro Folkets Park, Kopparbergs Folkpark, Kumla Folkets Park och Laxå Folkets Park.

2004-07-30
Lagt ut en ny sida om Mosås Folkets Park.

2004-07-29
Lagt ut en ny sida om Lanna Folkpark samt uppdaterat sidorna om Kopparbergs Folkpark och Nysunds Folkpark.

2004-07-28
Uppdaterat sidorna om Grythyttans Folkets Park, Östansjö Folkets Park, Guldsmedshyttans Folkets Park, Kopparbergs Folkets Park samt startsidan för folkparkerna.

2004-07-27
Lagt ut en ny sida om Norrbyås bygdegård samt uppdaterat sidorna om Tångeråsa bygdegård, SLU-lokalen i Svinnersta, Norrbyås Folkets hus, Hidinge bygdegård, Lännäs bygdegård och startsidan för bygdegårdarna.

2004-07-23
Lagt ut en ny sida om Ålsta Folkets hus samt uppdaterat sidorna om Bångbro Folkets Park, Lännäs Folkets Park och Degerfors Folkpark.

2004-07-22
Lagt ut en ny sida om Gilleslokalen i Råby samt uppdaterat sidorna om Björneborgs bygdegård, Grönbo bygdegård, bygdegårdarna i Närkes Kil, Hammarby bygdegård, Björkbacka bygdegård, Kvistbro bygdegård och Kräcklinge bygdegård.

2004-07-21
Lagt ut en ny sida om Lännäs Folkets Park samt uppdaterat sidorna om Röfors Folkets Park, Östansjö Folkets Park, Rockhammars Folkpark, Kumla Folkets Park, Frövi Folkets Park, Lännäs Folkets hus och Lännäs bygdegård samt lagt till några parker och folkets hus på Folkets Parkkartan och Folkets huskartan.

2004-07-19
Uppdaterat sidorna om Vretstorps Folkets Park, Lillängs bygdegård, Nysunds bygdegård och bygdegårdarna i Närkes Kil.

2004-07-15
Uppdaterat sidorna om Prästhagens festplats, Pålsboda Folkets Park, Svartå Folkets Park, Nysunds Folkpark, Lindesbergs Folkets Park, Laxå Folkets Park, Nora Folkets Park, Garphyttans Folkets Park och Frövi Folkets hus.

2004-07-14
Lagt ut en ny sida om Lillkyrka bygdegård.

2004-07-13
Uppdaterat sidan om bygdegårdarna i Närkes Kil samt omarbetat startsidan.

2004-07-12
Lagt ut en ny sida om Björneborgs bygdegård samt uppdaterat sidorna om Lännäs bygdegård och Kvistbro bygdegård.

2004-07-09
Lagt ut en ny sida om Kumla Folkets Park samt uppdaterat sidorna om Rockesholms Folkets Park, Axbergs Folkets hus, Kvarntorps Folkets hus, Stjärnfors Folkets hus och Nora Folkets Park.

2004-07-08
Lagt ut nya sidor om Röfors Folkets Park, Sikfors Folkets hus och Sikfors Folkets Park samt uppdaterat sidorna om Röfors Folkets hus och Hjulsjö Folkets hus.

2004-07-06
Lagt ut nya sidor om Grönbo bygdegård, Lännäs bygdegård, Klockargården, Skirsjögården och Fåsjöhyttans bygdegård samt uppdaterat sidorna om Porlagården och Lindesbergs Folkets Park.

2004-07-05
Lagt ut nya sidor om Axbergs Folkets hus, Finnåkers bygdegård och Askers bygdegård samt uppdaterat sidorna om Vasselhyttans bygdegård, Hardemo bygdegård, Älvestorps bygdegård, Lillängs bygdegård, Nysunds bygdegård och Hammarby bygdegård.

2004-07-02
Lagt ut en ny sida om Kilsmo Folkets hus.

2004-06-29
Lagt ut nya sidor Stjärnfors Folkets hus, Östansjö Folkets hus och Östansjö Folkets Park.

2004-06-24
Lagt ut nya sidor om Lilla Mons bygdegård och Prästhagens festplats samt uppdaterat sidorna om Nora Folkets Park, Kopparbergs Folkets hus, Frövi Folkets Park och Frövi Folkets hus.

2004-06-15
Lagt ut en ny sida om Lindesbergs Folkets hus samt uppdaterat sidorna om Lindesbergs Folkets Park och Frövi Folkets hus.

2004-06-14
Lagt ut en ny sida om Hjulsjö Folkets hus i Södra Hyttan.

2004-06-10
Lagt ut en ny sida om Anners Annersa på Hultet samt uppdaterat sidan om Calle Lindström.

2004-06-09
Lagt ut en ny sida om Nora Folkets Park samt uppdaterat folkparkskartan.

2004-06-08
Lagt ut nya sidor om Porlagården, Yxsjöbergs Folkets hus samt uppdaterat sidan om Pålsboda Folkets Park.

2004-06-07
Lagt ut nya sidor om Karlsdals Folkets hus, Karlsdals bygdegård, Älvestorps bygdegård, Ekeby bygdegård samt uppdaterat sidan om Frövi Folkets Park.

2004-05-25
Lagt ut ny sidor om Frövi Folkets hus och Frövi Folkets Park.

2004-05-18
Uppdaterat sidan om Vasselhyttans bygdegård.

2004-05-13
Lagt ut en ny sida med bilder från Kulturskolornas evenemang under våren 2004 samt uppdaterat sidan om Högfors Folkets hus.

2004-04-27
Uppdaterat sidan med Kulturskolornas program för våren 2004.

2004-04-06
Lagt ut en ny sida om Laxå Folkets Park.

2004-03-17
Uppdaterat sidorna om Kvarntorps Folkets hus och Vasselhyttans bygdegård.

2004-02-17
Uppdaterat sidan om Immetorps Föreningshus samt lagt ut en ny sida om Flottnäsets festplats.

2004-02-13
Lagt ut en sida med Kulturskolornas program för våren 2004.

2003-12-10
Uppdaterat folkparkskartan.

2003-11-21
Uppdaterat sidan om Björkbackagården.

2003-10-13
Uppdaterat folkparkskartan samt sidan om Kräcklinge bygdegård.

2003-10-08
Lagt ut en ny sida om Nysunds bygdegård.

2003-10-07
Uppdaterat sidorna om Grythyttans Folkets hus, Rockesholms Folkets hus, Loka Folkets hus, Pershyttans Folkets hus, Bredsjö Folkets hus, Silvergruvans Folkets hus och Bredsjö Folkets Park.

2003-10-01
Uppdaterat folkparkskartan.

2003-09-23
Uppdaterat sidorna om Tångeråsa bygdegård och Hardemo bygdegård.

2003-09-11
Lagt ut en ny sida om Vretstorps Folkets Park.

2003-09-09
Lagt ut nya sidor om Finnfalls bygdegård och Västra Lövfalls bygdegård samt uppdaterat sidorna om Lillängs bygdegård och Ställbergs Folkets hus.

2003-09-05
Lagt ut nya sidor om Hammarby bygdegård och Silvergruvans Folkets hus.

2003-08-29
Lagt ut nya sidor om Rockhammars Folkets hus, Rockhammars Folkets Park, Ljungås Föreningshus och Irstalunds Föreningshus samt uppdaterat sidorna om Kvistbro bygdegård och Lindesbergs Folkets Park.

2003-08-20
Lagt ut en ny sida om Götavi bygdegård.

2003-07-30
Lagt ut nya sidor om Kvistbro bygdegård, Kräcklinge bygdegård, Lillängs bygdegård, Tångeråsa bygdegård, Sävsjöns bygdegård, Hidinge bygdegård, Hardemo bygdegård, Snavlunda bygdegård, Kvarntorps Folkets Park och Pershyttans Folkets hus samt uppdaterat sidan om Norrbyås Folkets hus.

2003-07-28
Lagt ut nya sidor om Immetorps Föreningshus, Svartå Folkets hus, Svartå Folkpark och Nysunds Folkpark samt uppdaterat sidorna om Ställbergs Folkets hus, Lännäs Folkets hus och Ställdalens Folkets Park.

2003-07-26
Lagt ut en ny sida om Degerfors Folkpark.

2003-07-23
Lagt ut nya sidor om Hörkens bygdegård, Vasselhyttans bygdegård, Björkbackagården, Rockesholms Folkets hus, Rockesholms Folkets Park, Loka Folkets hus samt uppdaterat sidan om Grythyttans Folkets hus.

2003-07-21
Lagt ut en karta över Örebro läns bygdegårdar samt uppdaterat sidan om Kvarntorps Folkets hus.

2003-07-16
Lagt ut nya sidor om Norrbyås Folkets husförening och Dalkarlsbergs Folkpark samt uppdaterat sidan om Röfors Folkets hus.

2003-07-15
Lagt ut nya sidor om Pålsboda Folkets hus, Pålsboda Folkets Park, Bredsjö Folkets hus och Bredsjö Folkets Park.

2003-07-14
Lagt ut nya sidor om Ställbergs Folkets hus, Lännäs Folkets hus, Grythyttans Folkets hus och Grythyttans Folkets Park.

2003-07-11
Lagt ut nya sidor om Kopparbergs Folkets hus, Kopparbergs Folkets Park och Högfors Folkets hus.

2003-07-10
Lagt ut nya sidor om Bångbro Folkets hus, Bångbro Folkets Park och några tidiga folkparksartister samt uppdaterat sidan för Ställdalens Folkets hus.

2003-07-09
Lagt ut en ny sida om Åbytorps Folkets hus samt uppdaterat sidorna om Ställdalens Folkets hus, Guldsmedshyttans Folkets hus, Lindesbergs Folkets Park och Guldsmedshyttans Folkets Park.

2003-07-08
Lagt ut en ny sida om Hörkens Folkets hus.

2003-07-07
Lagt ut nya sidor om Garphyttans Folkets hus, Garphyttans Folkets park och Almby Folkets hus.

2003-07-04
En ny version av folkpark.nu utlagd på nätet. Innehåller nu också en sökfunktion.