Till startsidan
EN DOKUMENTATION AV VERKSAMHETERNA INOM FOLKETS PARK, FOLKETS HUS OCH BYGDEGÅRDARNA I ÖREBRO LÄN
Fritextsökning
Folkpark.nu /


Skrivupprop

Kulturskolornas
program för
våren 2004


Dansbanan i Tobo, Uppland 1946. Foto: Henrik Karlsson

Syfte
Att genomföra ett ”mångkulturellt” projekt där olika aktörer på kultursektorn samarbetar över etablerade gränser för att dokumentera och gestalta den folkliga kulturen i samlingslokar, i parker och på dansbanor under 1900-talet. Fokus ligger på musik och underhållning. ”Populärmusik från Gnällbältet” alltså!

Medverkande
Bakom projektet står Folkrörelsernas arkiv samt fem av Örebro läns musik- och kulturskolor. En medverkande partner är också Länsmusiken/Svenska kammarorkestern.

Finansiering
”Bildningsborg och Syndanäste” stöds av Stiftelsen framtidens kultur, SparbanksStiftelsen Nya, Örebro läns landsting, Karlskoga kommun och Örebro kommun.

Projektledning
Projektet leds av en grupp på tre personer:
Göran Henrikson, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, sammankallande
Lars Skoghäll, Örebro läns museum
Per Sjöberg, Kulturskolan i Karlskoga

Projektets olika delar och tidsrymd
”Bildningsborg och Syndanäste” består av en dokumentationsfas, huvudsakligen under 2003, där vi samlar in uppgifter och kartlägger och en förmedlingsfas under 2004 där vi presenterar och gestaltar resultaten.

Skrivkampanj
I maj 2003 spreds ett skrivupprop ”Det är dans i Folkets Park” där allmänheten bjuds in att skriva ned sina minnen från bygdegårdarna, parkerna, dansbanorna och folkets husen. Skrivbroschyren finns tillgänglig på biblioteken i Örebro län, på Länsmuseet och ArkivCentrum Örebro län och kan också rekvireras via denna hemsida.
Ansvariga: Göran Henrikson och Eva Dahlström

Arkivinventering
Samtliga samlingslokaler i Örebro län kommer att inventeras för att kartlägga vilket arkivmaterial som förvaras i lokalerna. Inventeringen startade våren 2003 och slutförs under 2004. Utförs av Folkrörelsernas arkiv. Arbetet kan följas fortlöpande på denna webbplats.
Ansvarig: Yvonne Bergman på ArkivCentrum

Musikdokumentation
Musiken och artisterna på scen och dansbana ägnas särskild uppmärksamhet. 1900-talets populära låtar kartläggs.
Ansvarig: Bo Fransson på ArkivCentrum

Musikteater
Musik- och kulturskolornas elever i Degerfors, Karlskoga, Örebro, Ljusnarsberg och Hällefors kommer under våren 2004 att framföra sång-, dans- och teaterföreställningar som bygger på berättelser och studier från dokumentationen och som gestaltar olika epoker, stilar och händelser. Program för våren 2004 finns att läsa här.
Ansvariga: Carina Nyström och Helli Malers

Bok
Skrivkampanjen ”Det är dans i Folkets Park” samt intervjuer under projektperioden resulterar hösten 2004 i en bok som innehåller människors berättelser och bilder om den vitala folkliga kultur som levt och lever i ”Bildningsborgar och Syndanästen”.
Redaktör: Eva Dahlström

Webbansvarig: Håkan Henriksson, ArkivCentrum Örebro län